Pots trobar-nos en...

 • Facebook Page: 123760984335328
 • Twitter: inituji
 • YouTube: initchannel

Contacto 

 

INIT > Inici > Visió i Objectius
Visió i objectius
Objectius

El Institut de Noves Tecnologies de la Imatge constitueix un eficaç instrument per a potenciar i fomentar l’activitat investigadora relacionada amb les tecnologies de la imatge. Les seues principals comeses són el desenvolupament d’una investigació d’excel·lència que contribuïsca a l’avanç del coneixement i la innovació tecnològica que millore la qualitat de vida dels ciutadans i la competitivitat de les empreses.

 
Àmbit de competències

L’INIT naix amb una vocació intrínsecament multidisciplinària, a fi de comprendre tots els camps involucrats i necessaris en major o menor mesura per a la investigació i desenvolupament de les tecnologies de la imatge. En aquest sentit, l’INIT comprèn diferents camps i àrees cientificotècniques, alguns reflectits directament en les línies de treball que duen a terme els grups dels investigadors integrants d’aquesta proposta, i altres que aniran cobrint-se a mesura que l’INIT desenvolupe la seua activitat.

Sense ser una llista exhaustiva, a causa de l’amplitud de camps relacionats amb les tecnologies de la imatge, algunes disciplines, línies de treball i investigació i camps d’aplicació que l’INIT pretén comprendre són, en el cas de disciplines cientificotècniques:

 • Òptica, fotònica i electromagnetisme.
 • Electrònica i estat sòlid.
 • Telecomunicacions i transmissió de dades.
 • Procés digital d’imatges i visió per ordinador.
 • Aprenentatge automàtic, anàlisi de patrons i intel·ligència artificial.
 • Informàtica i visualització gràfica.
 • Disseny assistit per ordinador.
 • Disseny gràfic.
 • Modelatge basat en esbossos.
 • Gestió de bases de dades i recuperació de la informació.
 • Estadística, càlcul diferencial, geometria i topologia.
 


Catálogo de servicio

External job vacancies

Técnico Superior, especializado en procesamiento de imágenes usando librería gráfica OpenCV. Ubicación del trabajador: Edificio Instituto Universitarios de Investigación Avda. Severo Ochoa, 4 Parque Tecnológico de Andalucía. 29590-Málaga. Fecha límite de presentación de solicitudes: 24/03/2017 Para más información y solicitudes: http://www.uma.es/servicio-de-investigacion/noticias/ci-17-065/
[+]
El grupo VISILAB de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real oferta una plaza de postdoc para 1 año bajo el proyecto Europeo AIDPATH – Marie Curie Action IAPP.  Sería para trabajar en temas de clasificación y procesamiento de imágenes microscópicas. Más detalles en este enlace: link
[+]
We are seeking for two exceptional and passionate full-time Ph.D. students to work on two R&D projects jointly supervised by the University of Catania (Sicily, IT) and two involved partners (see all the details below).   The Image Processing Laboratory (IPLab) is part of the department of Mathematics and Computer Science of the
[+]